@chutzpahtheatre hd profile photos

תיאטרון חוצפה קטנה

@chutzpahtheatre

תיאטרון חוצפה קטנה - עושים סיפור מכל דבר. הצגות והפעלות יום הולדת לילדים שמכבדות את הקהל ואת המקצוע 03-5409831 (שלוחה 1 או 2)

http://www.ckp.co.il/

Following
Followers
Posts
פרוייקט גינה לי תל אביב 2019 התחיל. עשרות הצגות ילדים שיוצגו בגני שעשועים ברחבי תל אביב. גאים לקחת חלק. #תיאטרוןחוצפהקטנה #הצגותילדים #עירייתתלאביב.

פרוייקט גינה לי תל אביב 2019 התחיל. עשרות הצגות ילדים שיוצגו בגני שעשועים ברחבי תל אביב. גאים לקחת חלק. #תיאטרוןחוצפהקטנה #הצגותילדים #עירייתתלאביב ...

מתוך עוץ לי גוץ לי #תיאטרוןחוצפהקטנה #הצגותלקייטנות #הצגותילדים.

מתוך עוץ לי גוץ לי #תיאטרוןחוצפהקטנה #הצגותלקייטנות #הצגותילדים ...

מתוך הדייג ודג הזהב. #תיאטרוןחוצפהקטנה #הצגותלקייטנות #הצגותילדים.

מתוך הדייג ודג הזהב. #תיאטרוןחוצפהקטנה #הצגותלקייטנות #הצגותילדים ...

עוץ לי גוץ לי | 13/7 | 11:00 | תיאטרון תמונע | 03-5629462.

עוץ לי גוץ לי | 13/7 | 11:00 | תיאטרון תמונע | 03-5629462 ...

.

...

.

...

מאושר סל תרבות! הצגה לכיתות ד׳ עד ו׳..

מאושר סל תרבות! הצגה לכיתות ד׳ עד ו׳. ...

#הצגותלקייטנות #תיאטרוןחוצפהקטנה.

#הצגותלקייטנות #תיאטרוןחוצפהקטנה ...

.

...

.

...

השקט שלפני ההצגה. #תיאטרוןחוצפהקטנה.

השקט שלפני ההצגה. #תיאטרוןחוצפהקטנה ...

play_circle_filled הפעלת יום הולדת שתענה ותתעלה על כל הציפיות. #תיאטרוןחוצפהקטנה #הפעלותיוםהולדתלילדים #מפעילייוםהולדת #פעילותלילדים.

הפעלת יום הולדת שתענה ותתעלה על כל הציפיות. #תיאטרוןחוצפהקטנה #הפעלותיוםהולדתלילדים #מפעילייוםהולדת #פעילותלילדים ...

chutzpahtheatre @chutzpahtheatre - Instagram users profiles mentions