#الزراعة medias

Posts tagged on #الزراعة

Top Posts Recent Posts

Top Posts

از این باغ های انگور یا تاکستان ها هم تو ایران داریم؟ کجا؟ .

@keshavarzha 
#کشاورزی #کشاورزی_پایدار #کشاورزها #تولید_ملی #صادرات #دزفول #مشهد #جیرفت #ساری #ذرت #گندم #گوجه #گلخانه #کشاورز #ادوات_کشاورزی #تراکتور #کشاورزی_نوین #صیفیجات #میدان_تره_بار #روستا #میوه #گیاه_پزشکی #جهاد_کشاورزی #مزارع #الزراعة
#farmer #farm.

از این باغ های انگور یا تاکستان ها هم تو ایران داریم؟ کجا؟ . @keshavarzha #کشاورزی #کشاورزی_پایدار #کشاورزها #تولید_ملی #صادرات #دزفول #مشهد #جیرفت #ساری #ذرت #گندم #گوجه #گلخانه #کشاورز #ادوات_کشاورزی #تراکتور #کشاورزی_نوین #صیفیجات #میدان_تره_بار #روستا #میوه #گیاه_پزشکی #جهاد_کشاورزی #مزارع #الزراعة #farmer #farm ...

این چرا اینجوریه ؟ از بچگی پر باره .

@keshavarzha 
@keshavarzha 
@keshavarzha 
@keshavarzha
@keshavarzha
 @keshavarzha 
#کشاورزی #کشاورزی_پایدار #کشاورزها #تولید_ملی #صادرات #دزفول #مشهد #جیرفت #ساری #ذرت #گندم #گوجه #گلخانه #کشاورز #ادوات_کشاورزی #تراکتور #کشاورزی_نوین #صیفیجات #میدان_تره_بار #میدان_بار #روستا #میوه #گیاه_پزشکی #جهاد_کشاورزی #مزارع #الزراعة #فاكهة #دفيئة.

این چرا اینجوریه ؟ از بچگی پر باره . @keshavarzha @keshavarzha @keshavarzha @keshavarzha @keshavarzha @keshavarzha #کشاورزی #کشاورزی_پایدار #کشاورزها #تولید_ملی #صادرات #دزفول #مشهد #جیرفت #ساری #ذرت #گندم #گوجه #گلخانه #کشاورز #ادوات_کشاورزی #تراکتور #کشاورزی_نوین #صیفیجات #میدان_تره_بار #میدان_بار #روستا #میوه #گیاه_پزشکی #جهاد_کشاورزی #مزارع #الزراعة #فاكهة #دفيئة ...

اتفاقی عجیب در یخ زدن لوله آب کشاورزی 
تا حالا برای شما پیش اومده؟ .

@keshavarzha 
@keshavarzha 
@keshavarzha 
@keshavarzha
@keshavarzha
 @keshavarzha 
#کشاورزی #کشاورزی_پایدار #کشاورزها #تولید_ملی #صادرات #دزفول #مشهد #جیرفت #ساری #ذرت #گندم #گوجه #گلخانه #کشاورز #ادوات_کشاورزی #تراکتور #کشاورزی_نوین #صیفیجات #میدان_تره_بار #میدان_بار #روستا #میوه #گیاه_پزشکی #جهاد_کشاورزی #مزارع #الزراعة #فاكهة #دفيئة.

اتفاقی عجیب در یخ زدن لوله آب کشاورزی تا حالا برای شما پیش اومده؟ . @keshavarzha @keshavarzha @keshavarzha @keshavarzha @keshavarzha @keshavarzha #کشاورزی #کشاورزی_پایدار #کشاورزها #تولید_ملی #صادرات #دزفول #مشهد #جیرفت #ساری #ذرت #گندم #گوجه #گلخانه #کشاورز #ادوات_کشاورزی #تراکتور #کشاورزی_نوین #صیفیجات #میدان_تره_بار #میدان_بار #روستا #میوه #گیاه_پزشکی #جهاد_کشاورزی #مزارع #الزراعة #فاكهة #دفيئة ...

کشاورزان گوجه کار اعلام کنید از کدوم شهر هستید و چه بذری رو برای گوجه پیشنهاد میدید؟
اگر بخواهید یک توصیه اصلی در مورد کشت گوجه به کسی بدید چه میگید؟
دوستان خودتون رو راهنمایی کنید
منتظر نظرات شما هستیم
یک پیشنهاد کلیدی
.
.
.
@keshavarzha 
@keshavarzha 
@keshavarzha 
@keshavarzha
@keshavarzha
 @keshavarzha 
#کشاورزی #کشاورزی_پایدار #کشاورزها #تولید_ملی #صادرات #دزفول #مشهد #جیرفت #ساری #ذرت #گندم #گوجه #گلخانه #کشاورز #ادوات_کشاورزی #تراکتور #کشاورزی_نوین #صیفیجات #میدان_تره_بار #میدان_بار #روستا #میوه #گیاه_پزشکی #جهاد_کشاورزی #مزارع #الزراعة #فاكهة #دفيئة.

کشاورزان گوجه کار اعلام کنید از کدوم شهر هستید و چه بذری رو برای گوجه پیشنهاد میدید؟ اگر بخواهید یک توصیه اصلی در مورد کشت گوجه به کسی بدید چه میگید؟ دوستان خودتون رو راهنمایی کنید منتظر نظرات شما هستیم یک پیشنهاد کلیدی . . . @keshavarzha @keshavarzha @keshavarzha @keshavarzha @keshavarzha @keshavarzha #کشاورزی #کشاورزی_پایدار #کشاورزها #تولید_ملی #صادرات #دزفول #مشهد #جیرفت #ساری #ذرت #گندم #گوجه #گلخانه #کشاورز #ادوات_کشاورزی #تراکتور #کشاورزی_نوین #صیفیجات #میدان_تره_بار #میدان_بار #روستا #میوه #گیاه_پزشکی #جهاد_کشاورزی #مزارع #الزراعة #فاكهة #دفيئة ...

باز کردن دریچه های رسوب سد دز 
@keshavarzha 
@keshavarzha 
@keshavarzha 
@keshavarzha
@keshavarzha
 @keshavarzha 
#کشاورزی #کشاورزی_پایدار #کشاورزها #تولید_ملی #صادرات #دزفول #مشهد #جیرفت #ساری #ذرت #گندم #گوجه #گلخانه #کشاورز #ادوات_کشاورزی #تراکتور #کشاورزی_نوین #صیفیجات #میدان_تره_بار #میدان_بار #روستا #میوه #گیاه_پزشکی #جهاد_کشاورزی #مزارع #الزراعة #فاكهة #دفيئة.

باز کردن دریچه های رسوب سد دز @keshavarzha @keshavarzha @keshavarzha @keshavarzha @keshavarzha @keshavarzha #کشاورزی #کشاورزی_پایدار #کشاورزها #تولید_ملی #صادرات #دزفول #مشهد #جیرفت #ساری #ذرت #گندم #گوجه #گلخانه #کشاورز #ادوات_کشاورزی #تراکتور #کشاورزی_نوین #صیفیجات #میدان_تره_بار #میدان_بار #روستا #میوه #گیاه_پزشکی #جهاد_کشاورزی #مزارع #الزراعة #فاكهة #دفيئة ...

اسرتني هذي الجميلة اشتريتها من حدائق السلطان اول مره اشوفها هي من المتسلقات لما سألت عن اسمها العامل ماكان عنده معلومات ولما بحثت عنها لقيت اسمها (سوزان ذات العيون السوداء ) واسمها العلمي تونبرغية وفيه منها بأزهار صفراء وبيضاء🌼.

اسرتني هذي الجميلة اشتريتها من حدائق السلطان اول مره اشوفها هي من المتسلقات لما سألت عن اسمها العامل ماكان عنده معلومات ولما بحثت عنها لقيت اسمها (سوزان ذات العيون السوداء ) واسمها العلمي تونبرغية وفيه منها بأزهار صفراء وبيضاء🌼 ...

کیفیت گوجه ها چطوره؟ .
.
.
.

@keshavarzha 
#کشاورزی #کشاورزی_پایدار #کشاورزها #تولید_ملی #صادرات #دزفول #مشهد #جیرفت #ساری #ذرت #گندم #گوجه #گلخانه #کشاورز #ادوات_کشاورزی #تراکتور #کشاورزی_نوین #صیفیجات #میدان_تره_بار #روستا #میوه #گیاه_پزشکی #جهاد_کشاورزی #مزارع #الزراعة
#farmer #farm.

کیفیت گوجه ها چطوره؟ . . . . @keshavarzha #کشاورزی #کشاورزی_پایدار #کشاورزها #تولید_ملی #صادرات #دزفول #مشهد #جیرفت #ساری #ذرت #گندم #گوجه #گلخانه #کشاورز #ادوات_کشاورزی #تراکتور #کشاورزی_نوین #صیفیجات #میدان_تره_بار #روستا #میوه #گیاه_پزشکی #جهاد_کشاورزی #مزارع #الزراعة #farmer #farm ...

نحوه پیوند زدن درختان .
.
.
@keshavarzha 
@keshavarzha 
@keshavarzha 
@keshavarzha
@keshavarzha
 @keshavarzha 
#کشاورزی #کشاورزی_پایدار #کشاورزها #تولید_ملی #صادرات #دزفول #مشهد #جیرفت #ساری #ذرت #گندم #گوجه #گلخانه #کشاورز #ادوات_کشاورزی #تراکتور #کشاورزی_نوین #صیفیجات #میدان_تره_بار #میدان_بار #روستا #میوه #گیاه_پزشکی #جهاد_کشاورزی #مزارع #الزراعة #فاكهة #دفيئة.

نحوه پیوند زدن درختان . . . @keshavarzha @keshavarzha @keshavarzha @keshavarzha @keshavarzha @keshavarzha #کشاورزی #کشاورزی_پایدار #کشاورزها #تولید_ملی #صادرات #دزفول #مشهد #جیرفت #ساری #ذرت #گندم #گوجه #گلخانه #کشاورز #ادوات_کشاورزی #تراکتور #کشاورزی_نوین #صیفیجات #میدان_تره_بار #میدان_بار #روستا #میوه #گیاه_پزشکی #جهاد_کشاورزی #مزارع #الزراعة #فاكهة #دفيئة ...

توضیحات استاد ساسان ایزدی در مورد انگور و کشاورزی .
@sasanizadiii

@sasanizadiii .
.
@keshavarzha 
#کشاورزی #کشاورزی_پایدار #کشاورزها #تولید_ملی #صادرات #دزفول #مشهد #جیرفت #ساری #ذرت #گندم #گوجه #گلخانه #کشاورز #ادوات_کشاورزی #تراکتور #کشاورزی_نوین #صیفیجات #میدان_تره_بار #روستا #میوه #گیاه_پزشکی #جهاد_کشاورزی #مزارع #الزراعة
#farmer #farm.

توضیحات استاد ساسان ایزدی در مورد انگور و کشاورزی . @sasanizadiii @sasanizadiii . . @keshavarzha #کشاورزی #کشاورزی_پایدار #کشاورزها #تولید_ملی #صادرات #دزفول #مشهد #جیرفت #ساری #ذرت #گندم #گوجه #گلخانه #کشاورز #ادوات_کشاورزی #تراکتور #کشاورزی_نوین #صیفیجات #میدان_تره_بار #روستا #میوه #گیاه_پزشکی #جهاد_کشاورزی #مزارع #الزراعة #farmer #farm ...

Most Recent

Gardena love your Gardena . مجموعة أدوات الشرفات من قاردينا صناعة ألمانية.

Gardena love your Gardena . مجموعة أدوات الشرفات من قاردينا صناعة ألمانية ...

.

...

.

...

.

...

‏‎‏‎‏ ‏مساكم الله بالخير👌‏#هيئة #الزراعة #👌#الموروث_ 👌‏‏‎🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔.
.
‏‎‏‎. ‏🇰🇼🇸🇦🇶🇦🇴🇲🇦🇪🇧🇭
‏‎‏‎👆🏾👆🏾👆🏾👆🏾👆🏾👆🏾. #مربط_بدر_عيد#السعودية#قطر‏#قمري#الحباري#الوعد_مرمي#قصيد#شيلات#جير#هدد_التحدي#كبسه#الشرارات#هدد#بوح#جهينه#الرمايه#الخليج#الصيد#الشعر#خواطر#مقيض#شاهين#حر#الكويت#المطيري #الديحاني#‏‎‏‎‏‎.

‏‎‏‎‏ ‏مساكم الله بالخير👌‏#هيئة #الزراعة #👌#الموروث_ 👌‏‏‎🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔. . ‏‎‏‎. ‏🇰🇼🇸🇦🇶🇦🇴🇲🇦🇪🇧🇭 ‏‎‏‎👆🏾👆🏾👆🏾👆🏾👆🏾👆🏾. #مربط_بدر_عيد#السعودية#قطر‏#قمري#الحباري#الوعد_مرمي#قصيد#شيلات#جير#هدد_التحدي#كبسه#الشرارات#هدد#بوح#جهينه#الرمايه#الخليج#الصيد#الشعر#خواطر#مقيض#شاهين#حر#الكويت#المطيري #الديحاني#‏‎‏‎‏‎ ...

‫⁧‫#الزراعة‬⁩: أنهت المجموعة الأولى من مأموري ضبط المنتجات والمدخلات العضوية بوزارة البيئة والمياه والزراعة تدريبهم بالتعاون مع شركة ايكوسيرت الفرنسية بعنوان

‫⁧‫#الزراعة‬⁩: أنهت المجموعة الأولى من مأموري ضبط المنتجات والمدخلات العضوية بوزارة البيئة والمياه والزراعة تدريبهم بالتعاون مع شركة ايكوسيرت الفرنسية بعنوان " الرقابة على وحدات الإنتاج العضوي والأشراف على جهات التوثيق".‬ #الزراعه_العضويه_بالصحه_غنيه ...