#cartoon medias

Posts tagged on #cartoon

Top Posts Recent Posts

Top Posts

Warriors #woman #eyes #3dmodel #art.

Warriors #woman #eyes #3dmodel #art ...

‪I had been asked in the past about drawing Henry in the Vault outfit from Fallout...and since I finally started playing the game a little while back I decided to actually draw it.‬ #bendyandtheinkmachine #batim #bendy #henrystein #henrybatim #fallout #videogame #cartoon #drawing #art #myart #sketch #dobermutt.

‪I had been asked in the past about drawing Henry in the Vault outfit from Fallout...and since I finally started playing the game a little while back I decided to actually draw it.‬ #bendyandtheinkmachine #batim #bendy #henrystein #henrybatim #fallout #videogame #cartoon #drawing #art #myart #sketch #dobermutt ...

Mood : Chaotic Gemini ☀️💖💜💙🌙♊️🐾 its Monday and I'm back at work- my goal this week is to post new art everyday.  Almost done with the winner of my follower appreciation giveaway! #drawing #gemini #luckycoyote #draw #art #artist #cartoon #furryart #furries #chaoticgemini #furryfandom #animalart #color.

Mood : Chaotic Gemini ☀️💖💜💙🌙♊️🐾 its Monday and I'm back at work- my goal this week is to post new art everyday. Almost done with the winner of my follower appreciation giveaway! #drawing #gemini #luckycoyote #draw #art #artist #cartoon #furryart #furries #chaoticgemini #furryfandom #animalart #color ...

I frickin love @teabag.cartoon and go follow them for cute cartoons 😄💖🥞.

I frickin love @teabag.cartoon and go follow them for cute cartoons 😄💖🥞 ...

Әslindә, baxırsan ki, pis insan deyә bir mәfhum yoxdur. Hamı doğulanda lüt vә bütün insani düşüncәlәrdәn pak doğulur. Amma hәmin insana әvvәla valideynlәri vә yaxın әtrafı, sonra mәhәllә yoldaşları, baxça yoldaşları, sinif yoldaşları, qrup yoldaşları, әsgәr yoldaşları, qısacası bütün yoldaşlar vә

Әslindә, baxırsan ki, pis insan deyә bir mәfhum yoxdur. Hamı doğulanda lüt vә bütün insani düşüncәlәrdәn pak doğulur. Amma hәmin insana әvvәla valideynlәri vә yaxın әtrafı, sonra mәhәllә yoldaşları, baxça yoldaşları, sinif yoldaşları, qrup yoldaşları, әsgәr yoldaşları, qısacası bütün yoldaşlar vә "yoldaşlar" tәsir edir. İnsan insani olan bütün düşüncәlәri vә hisslәri tanımağa başlayır. Son zәrbәni isә deyәrdim ki, insanın peşәsi endirir. Bәzilәri güclüdür, peşә onu deyil, o, peşәsini dәyişir. Bәzilәrisә gücsüzdür, acizdir, başqa yolu yoxdur vә tәbii olaraq peşәsi onu dәyişir. Çiyinә qoyulmuş kiçik bir rütbә, әmr qulu olmaq vә digәr bir sürü şey... tәslim olur, ondan necә olmaq tәlәb olunursa, elә dә olur. Әn qәddar birisi deyә tanıdığımız insan o "әmr qulu" qiyafәsini soyunanda - dostlarının, ailәsinin yanındaykәn, elә yumşaq, elә dostcanlı olur ki, sanki, bütün o haqsızlıqları edәn o deyil. Mәn bir çox şeyә inanmasam da, istәnilәn halda vicdana inanıram. O var, kimisi üçün dәrindәdir vә onu tapmaq zaman alır, kimisi üçün isә çox dayazda, ani bir silkәlәnmә ilә üzә çıxır. Vicdanı işә salmaq lazımdır, dostlar, rәis dә olsan, siravi işçi dә... ailәnin yanında ikәn necәsәnsә, hamıyla ikәn dә elә ol, çünki, qarşındakı sәnin dostun, ailәndәn biri deyil bәlkә dә, amma әmin ol ki, o mütlәq ki, kiminsә dostu, kiminsә ailәsindәn biridir. Mətn @symr_rc Karikatura @huseynlicartoon Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. #huseynlicartoon #Bak ı #Az ərbaycan #Azerbaijan #Baku #F əridHüseynli #T ürkiye #aztagram #karikatura #karikat ür #caricature #cartoon #Mizah #illustration ...

Most Recent

One of my latest works. Ten years anniversary of leading slovakian rockabilly band @thecellmates and their brand new logo. Happy b-day boys. 
#woodytroj
#woodytrojak #vojtechtrojak #art #artwork #graphicdesign #cartoon #oldschool #illustration #cellmates #prisoner #groovy #vectorart #logo #rockabillyband #slovakia #czechart #rockabilly #tenyears #retroart #prague #merchandise.

One of my latest works. Ten years anniversary of leading slovakian rockabilly band @thecellmates and their brand new logo. Happy b-day boys. #woodytroj #woodytrojak #vojtechtrojak #art #artwork #graphicdesign #cartoon #oldschool #illustration #cellmates #prisoner #groovy #vectorart #logo #rockabillyband #slovakia #czechart #rockabilly #tenyears #retroart #prague #merchandise ...

🎁 #NeckPillow #YourFace Design free cartoons for your face !!!! 👍🏻 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💵 Price : 25 USD 💵 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✔ Design 1 free cartoon for your face. ✔ Select the desired background color. ✔ Material : Nano stretch fabric // Within the packing of microbe foam beads. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Made to order 5-10 days. (and delivery time 5-10 days.) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Inquiry / Order
WatsApp : +66971599089 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #gift #birthdaygift #valentinegift #newyeargift #HandmadeGifts #WeddingGift #Anniversary #premiumgifts #SpecialGift #ideagift #Illustrator #Illustration #cartoon #pillow #pillowdicut #pillowcartoon #pillowdesign #pillowscreen #pillowimages #pillowpicture #Tumbler #Tumblerscreen #Tumblerprint #Yeti #lamp #lampdesign.

🎁 #NeckPillow #YourFace Design free cartoons for your face !!!! 👍🏻 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💵 Price : 25 USD 💵 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✔ Design 1 free cartoon for your face. ✔ Select the desired background color. ✔ Material : Nano stretch fabric // Within the packing of microbe foam beads. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Made to order 5-10 days. (and delivery time 5-10 days.) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Inquiry / Order WatsApp : +66971599089 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #gift #birthdaygift #valentinegift #newyeargift #HandmadeGifts #WeddingGift #Anniversary #premiumgifts #SpecialGift #ideagift #Illustrator #Illustration #cartoon #pillow #pillowdicut #pillowcartoon #pillowdesign #pillowscreen #pillowimages #pillowpicture #Tumbler #Tumblerscreen #Tumblerprint #Yeti #lamp #lampdesign ...